Logo Primuz Chamber Orchestra

About us

Logo Fundacji PRIMUZ

Powstała 19 listopada 2019 roku. Utworzenie Fundacji było odpowiedzią na coraz silniejsze zainteresowanie Orkiestrą Kameralną PRIMUZ. Zarząd Fundacji składa się z prezesa, dyrektora artystycznego zespołu - Łukasza Błaszczyka oraz Pauliny Kołodziejczyk i Dominiki Sznajder - Janczewskiej. 

Jednym z głównych założeń Fundacji, jest zapewnienie miejsca oraz możliwości rozwoju młodych artystów, nie tylko związanych z Orkiestrą PRIMUZ. W swoim działaniu Organizacja dąży przede wszystkim do promowania polskiego dziedzictwa muzycznego w kraju i za granicą, tworzenia i upowszechniania kultury muzycznej oraz zaspokajania potrzeb i dążeń kulturalnych publiczności.

Cechą charakterystyczną organizacji pozarządowej jest działanie na rzecz celów społecznych. Jak każda Fundacja, tak i nasza ma być dla ludzi, dla Was.

W swoim działaniu organizacja dąży do zapewnienia miejsca oraz możliwości rozwoju młodych artystów muzyków oraz tworzenia i upowszechnienia kultury muzycznej.

Warto jednak pamiętać, że Fundację tworzą ludzie. Osoby w pełni zdeterminowane, dzięki którym działalność Fundacji może się rozwijać.

Zarząd Fundacji:

  • Prezes – Łukasz Błaszczyk
  • Paulina Kołodziejczyk
  • Dominika Sznajder-Janczewska

Rada Fundacji:

  • Przewodniczący – Kamil Biadała
  • Urszula Markowska
  • Magdalena Agatowicz
  • Sławomira Wilga
  • Wojciech Lemański